O ZWIĄZKU

Związek Międzygminny UTRATA powstał w 1991 roku z inicjatywy gmin Błonie, Brwinów, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piastów i Pruszków jako Związek Komunalny Brwinów.

Obecnie Związek Międzygminny UTRATA tworzą gminy Błonie, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piastów i Pruszków.

Celem funkcjonowania Związku jest działanie na rzecz ochrony środowiska, miedzy innymi:

gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i komunalnych,
zapobieganie skutkom degradacji środowiska związanych z budową elektrociepłowni Pruszków II we wsi Moszna.

Związek Międzygminny współpracuje z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie, z którym zawiązał spółkę w celu uzyskania przez MZO statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

O ZWIĄZKU

Związek Międzygminny UTRATA powstał w 1991 roku z inicjatywy gmin Błonie, Brwinów, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piastów i Pruszków jako Związek Komunalny Brwinów.

Obecnie Związek Międzygminny UTRATA tworzą gminy Błonie, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piastów i Pruszków.

Celem funkcjonowania Związku jest działanie na rzecz ochrony środowiska, miedzy innymi:

gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i komunalnych,
zapobieganie skutkom degradacji środowiska związanych z budową elektrociepłowni Pruszków II we wsi Moszna.

Związek Międzygminny współpracuje z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie, z którym zawiązał spółkę w celu uzyskania przez MZO statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

BIP

KONTAKT

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY UTRATA

Adres :

Związek Międzygminny Utrata
Ul. Stefana Bryły 6
05-800 Pruszków

Telefony

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Utrata:

Józef Osiński

692 140 114

e-mail: jozef.osinski(at)wp.pl

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata

Dariusz Skarżyński

22 731 32 03

Główny Księgowy Związku:

Marzena Ostrowska

22 731 32 54