Uchwała Nr 1/2011

Uchwała Nr 1/2011 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 29 marca 2011r.  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Komunalnego Brwinów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie