Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr Wa.415.2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016
w sprawie

  1. opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego Utrata projekcie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Utrata na 2017 rok,
  2. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Międzygminnego Utrata przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok