UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu

UCHWAŁA NR 1/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie