Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2016 rok

UCHWAŁA NR VII/24/17

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2016 rok