Uchwała Budżetowa na rok 2018

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Związku Międzygminnego Utrata
Nr VII/32/17
z dnia 12 grudnia 2017r.

Załączniki :

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2021

Uchwała Nr Wa.42.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Związku Międzygminnego Utrata z dnia 12 grudnia 2017 roku

Strona 1  

Strona 2