Uchwała Nr VIII/10/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składek udziałowych gmin na działalność Związku na rok 2020