Uchwała NR 2/2019 Zarządu Związku Międzygminnego UTRATA