Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Utrata na lata 2020-2023.