Uchwała Nr VIII/15/20

Uchwała Nr VIII/15/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Zgromadzenia i Zarządu Związku Międzygminnego Utrata Uchwała Nr VIII/15/20