Uchwała Nr VIII/17/20

Uchwała Nr VIII/17/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Utrata na lata 2020 – 2023 Uchwała Nr VIII/17/20 Wieloletnia Prognoza Finansowa