Uchwała Nr VIII/19/20

Uchwała Nr VIII/19/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 16 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Zgromadzenia i Zarządu Związku Międzygminnego Utrata Uchwała Nr VIII/19/20