Uchwała Nr VIII/20/20

Uchwała Nr VIII/20/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2019 rok Uchwała Nr VIII/20/20