Uchwała Nr VIII/21/20

Uchwała Nr VIII/21/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Uchwała Nr VIII/21/20