Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Utrata na lata 2020-2023.

UCHWAŁA NR 4/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

UCHWAŁA NR 4/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego Utrata za I półrocze 2018r.