KONTAKT

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY UTRATA

Adres :

Związek Międzygminny Utrata
Ul. Stefana Bryły 6
05-800 Pruszków

Telefony

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Utrata:

Józef Osiński

692 140 114

e-mail: jozef.osinski(at)wp.pl

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata

Dariusz Skarżyński

22 731 32 03

Główny Księgowy Związku:

Marzena Ostrowska

22 731 32 54