Protokoły z posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego Utrata