UCHWAŁA NR 4/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

UCHWAŁA NR 4/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego Utrata za I półrocze 2018r.

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Związku Międzygminnego Utrata
Nr VII/32/17
z dnia 12 grudnia 2017r.

Załączniki :

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2021

Uchwała Nr Wa.42.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Związku Międzygminnego Utrata z dnia 12 grudnia 2017 roku

Strona 1  

Strona 2