ZARZĄD ZWIĄZKU

Przewodniczący Zarządu – Józef Osiński
Członek Zarządu – Zenon Reszka
Członek Zarządu – Grzegorz Szuplewski