Uchwała Nr 2/2020

Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego Utrata za I półrocze 2020r.

Uchwała Nr 1/2020

Uchwała Nr 1/2020 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Nr 4/2019 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Utrata na lata 2020-2023.