Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w Uchwale Budżetowej na rok 2017

 

Uchwala Nr Wa.11.2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotycząca:       opinii     o      możliwości     sfinansowania        planowanego      deficytu      budżetu  określonego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Związku Międzygminnego  Utrata z dnia 13 grudnia 2016 roku