Uchwała Nr 2/2020

Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego Utrata za I półrocze 2020r.