Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego Utrata na lata 2018-2021

Uchwała Nr 3/2017 Zarządu Związku Międzygminnego Utrata
z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Utrata na lata 2018-2021.

Załączniki:

Objaśnienia wartości przyjętych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Utrata na lata 2018-2021.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata